Muangthong United sẵn sàng để Đặng Văn Lâm sang Châu Âu

Đặng Văn Lâm có thể rời Muangthong United trong thời gian tới. Ảnh: SMM.
Đặng Văn Lâm có thể rời Muangthong United trong thời gian tới. Ảnh: SMM.
Đặng Văn Lâm có thể rời Muangthong United trong thời gian tới. Ảnh: SMM.
Lên top