Một kỳ Olympic Tokyo "nghiêm ngặt nhất lịch sử" sắp bắt đầu

Chính phủ Nhật Bản sẽ giám sát nghiêm ngặt Olympic Tokyo 2020. Ảnh: Daily Mail
Chính phủ Nhật Bản sẽ giám sát nghiêm ngặt Olympic Tokyo 2020. Ảnh: Daily Mail
Chính phủ Nhật Bản sẽ giám sát nghiêm ngặt Olympic Tokyo 2020. Ảnh: Daily Mail
Lên top