Mối quan hệ kỳ lạ của ông Chung Hae-seong và Park Hang-seo

HLV Chung Hae-seong và Park Hang-seo cùng đến Việt Nam cuối năm 2017. Tuy nhiên, hai ông đạt được thành công với mức độ khác nhau. Ảnh: Nguyễn Đăng.
HLV Chung Hae-seong và Park Hang-seo cùng đến Việt Nam cuối năm 2017. Tuy nhiên, hai ông đạt được thành công với mức độ khác nhau. Ảnh: Nguyễn Đăng.
HLV Chung Hae-seong và Park Hang-seo cùng đến Việt Nam cuối năm 2017. Tuy nhiên, hai ông đạt được thành công với mức độ khác nhau. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Lên top