Mặt sân Thiên Trường có thực sự khiến Hoàng Anh Gia Lai thua trận?

Mặt cỏ sân Vinh được xem là nguyên nhân thất bại của HAGL. Ảnh: Hoài Thu
Mặt cỏ sân Vinh được xem là nguyên nhân thất bại của HAGL. Ảnh: Hoài Thu
Mặt cỏ sân Vinh được xem là nguyên nhân thất bại của HAGL. Ảnh: Hoài Thu
Lên top