Mất "chìa khóa" Pedro Paulo, Sài Gòn phải thay đổi cả hệ thống chiến thuật

Lên top