Malaysia xác nhận không đăng cai vòng loại World Cup 2022

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) ông Hamidin xác nhận họ sẽ không gửi hồ sơ để đăng cai vòng loại World Cup 2022. Ảnh: FAM.
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) ông Hamidin xác nhận họ sẽ không gửi hồ sơ để đăng cai vòng loại World Cup 2022. Ảnh: FAM.
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) ông Hamidin xác nhận họ sẽ không gửi hồ sơ để đăng cai vòng loại World Cup 2022. Ảnh: FAM.
Lên top