Malaysia và "trái đắng” mang tên cầu thủ nhập tịch

Kế hoạch sử dụng cầu thủ nhập tịch của Malaysia có nguy cơ "phá sản". Ảnh: FAM
Kế hoạch sử dụng cầu thủ nhập tịch của Malaysia có nguy cơ "phá sản". Ảnh: FAM
Kế hoạch sử dụng cầu thủ nhập tịch của Malaysia có nguy cơ "phá sản". Ảnh: FAM
Lên top