Lý do khiến Văn Hậu phải tập riêng cùng bác sĩ tuyển Việt Nam

Văn Hậu bị mỏi cơ phải tập riêng cùng bác sĩ tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF
Văn Hậu bị mỏi cơ phải tập riêng cùng bác sĩ tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF
Văn Hậu bị mỏi cơ phải tập riêng cùng bác sĩ tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF
Lên top