Lượt 1 bảng H Champions League 2013/2014, Barcelona – Ajax Amsterdam: 3 điểm cho lần đầu tiên

Lên top