Long An hoặc Đồng Tháp phải xuống hạng Nhì: Nỗi đau của bóng đá Việt Nam

Long An từng là tên tuổi lẫy lững của bóng đá Việt Nam nhưng rất có thể phải xuống chơi ở giải hạng Nhì 2021. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Long An từng là tên tuổi lẫy lững của bóng đá Việt Nam nhưng rất có thể phải xuống chơi ở giải hạng Nhì 2021. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Long An từng là tên tuổi lẫy lững của bóng đá Việt Nam nhưng rất có thể phải xuống chơi ở giải hạng Nhì 2021. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Lên top