Lộ diện 6 ứng viên Phó Chủ tịch tài chính VFF

VFF sẽ có Phó Chủ tịch tài chính trong tháng 8. Ảnh: VFF
VFF sẽ có Phó Chủ tịch tài chính trong tháng 8. Ảnh: VFF
VFF sẽ có Phó Chủ tịch tài chính trong tháng 8. Ảnh: VFF
Lên top