Liên đoàn bóng đá UAE: “Tuyển Việt Nam sẽ được biệt đãi tại UAE"

Tuyển Việt Nam sẽ được hỗ trợ tối đa trong thời gian thi dấu tại UAE. Ảnh: AFC.
Tuyển Việt Nam sẽ được hỗ trợ tối đa trong thời gian thi dấu tại UAE. Ảnh: AFC.
Tuyển Việt Nam sẽ được hỗ trợ tối đa trong thời gian thi dấu tại UAE. Ảnh: AFC.
Lên top