Lee Nguyễn hoàn tất cách ly, bắt đầu hội quân cùng TPHCM

Lee Nguyễn hoàn tất 14 ngày cách ly. Ảnh: Thanh Vũ
Lee Nguyễn hoàn tất 14 ngày cách ly. Ảnh: Thanh Vũ
Lee Nguyễn hoàn tất 14 ngày cách ly. Ảnh: Thanh Vũ
Lên top