Lee Nguyễn 34 tuổi, giờ có đáng giá 1 triệu USD?

Lên top