Kiatisak mong tuyển Việt Nam, Thái Lan cùng đi tiếp tại vòng loại World Cup

Kiatisak mong muốn tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022. Ảnh: AFC.
Kiatisak mong muốn tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022. Ảnh: AFC.
Kiatisak mong muốn tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022. Ảnh: AFC.
Lên top