Kiatisak: "Mọi thứ mới chỉ bắt đầu cho Hoàng Anh Gia Lai"

Kiatisak mong muốn hoàn thiện Hoàng Anh Gia Lai trong tương lai. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Kiatisak mong muốn hoàn thiện Hoàng Anh Gia Lai trong tương lai. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Kiatisak mong muốn hoàn thiện Hoàng Anh Gia Lai trong tương lai. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Lên top