Kiatisak bổ sung trợ lý người Thái Lan cho Hoàng Anh Gia Lai

Kiatisak bàn công việc với các trợ lý, trong đó có Witoon (áo vàng) để lên kế hoạch chuẩn bị cho Hoàng Anh Gia Lai hướng đến mùa bóng 2022. Ảnh: Siam Sport.
Kiatisak bàn công việc với các trợ lý, trong đó có Witoon (áo vàng) để lên kế hoạch chuẩn bị cho Hoàng Anh Gia Lai hướng đến mùa bóng 2022. Ảnh: Siam Sport.
Kiatisak bàn công việc với các trợ lý, trong đó có Witoon (áo vàng) để lên kế hoạch chuẩn bị cho Hoàng Anh Gia Lai hướng đến mùa bóng 2022. Ảnh: Siam Sport.
Lên top