Khuyến cáo không dẫn trẻ em xem trận Đà Nẵng – Hoàng Anh Gia Lai

Khán giả chen chúc mua vé xem trận Đà Nẵng - Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Hữu Long.
Khán giả chen chúc mua vé xem trận Đà Nẵng - Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Hữu Long.
Khán giả chen chúc mua vé xem trận Đà Nẵng - Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Hữu Long.
Lên top