Khuyến cáo: Không dẫn trẻ em vào sân xem trận Hoàng Anh Gia Lai – Hà Nội

Nhiều khán giả phải đứng sát ngay hàng rào ngăn cách giữa sân và khán đài, để xem trận Hoàng Anh Gia Lai thắng Nam Định 4-3 mới đây. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Nhiều khán giả phải đứng sát ngay hàng rào ngăn cách giữa sân và khán đài, để xem trận Hoàng Anh Gia Lai thắng Nam Định 4-3 mới đây. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Nhiều khán giả phải đứng sát ngay hàng rào ngăn cách giữa sân và khán đài, để xem trận Hoàng Anh Gia Lai thắng Nam Định 4-3 mới đây. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Lên top