Không phải Văn Hậu, đại gia Hàn Quốc đặt giá 1 triệu USD cho sao Thái Lan

Sasalak (áo trắng) mới là cầu thủ được Jeonbuk thật sự nhắm đến chứ không phải Đoàn Văn Hậu của tuyển Việt Nam. Ảnh: BUTD.
Sasalak (áo trắng) mới là cầu thủ được Jeonbuk thật sự nhắm đến chứ không phải Đoàn Văn Hậu của tuyển Việt Nam. Ảnh: BUTD.
Sasalak (áo trắng) mới là cầu thủ được Jeonbuk thật sự nhắm đến chứ không phải Đoàn Văn Hậu của tuyển Việt Nam. Ảnh: BUTD.
Lên top