Không nhiễm COVID-19, Filip Nguyễn trở lại tuyển CH Séc

Filip Nguyễn có 3 trận đấu quốc tế thứ 3 được gọi lên tuyển CH Séc. Ảnh: Slovan Liberec.
Filip Nguyễn có 3 trận đấu quốc tế thứ 3 được gọi lên tuyển CH Séc. Ảnh: Slovan Liberec.
Filip Nguyễn có 3 trận đấu quốc tế thứ 3 được gọi lên tuyển CH Séc. Ảnh: Slovan Liberec.
Lên top