"Không có chuyện doanh nghiệp Việt Nam trả lương cho Văn Hậu"

Đoàn Văn Hậu là thương vụ nhận được nhiều sự quan tâm từ truyền thông Việt Nam và quốc tế. Ảnh: Sơn Tùng
Đoàn Văn Hậu là thương vụ nhận được nhiều sự quan tâm từ truyền thông Việt Nam và quốc tế. Ảnh: Sơn Tùng
Đoàn Văn Hậu là thương vụ nhận được nhiều sự quan tâm từ truyền thông Việt Nam và quốc tế. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top