Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khi Zidane và Suarez khiến Hữu Thắng cân nhắc về Tuấn Anh