Khi thầy ngoại “chê” V.League

Mỗi đội bóng được sử dụng 3 ngoại binh trên sân ở V.League 2019. Ảnh: H.A
Mỗi đội bóng được sử dụng 3 ngoại binh trên sân ở V.League 2019. Ảnh: H.A
Mỗi đội bóng được sử dụng 3 ngoại binh trên sân ở V.League 2019. Ảnh: H.A
Lên top