Khi bầu Hiển lại tặng một đội bóng...

Bầu Hiển đã tặng đội U21 Hà Nội cho Phú Thọ. Ảnh: Trung Hiếu
Bầu Hiển đã tặng đội U21 Hà Nội cho Phú Thọ. Ảnh: Trung Hiếu
Bầu Hiển đã tặng đội U21 Hà Nội cho Phú Thọ. Ảnh: Trung Hiếu
Lên top