Jurgen Klopp không cần được tạc tượng để vinh danh

Jurgen Klopp đã biến Liverpool thành một thế lực thật sự. Ảnh: Getty
Jurgen Klopp đã biến Liverpool thành một thế lực thật sự. Ảnh: Getty
Jurgen Klopp đã biến Liverpool thành một thế lực thật sự. Ảnh: Getty
Lên top