Hùng Dũng bình thản sau khi nhận Quả bóng Vàng

Quả bóng vàng Việt Nam 2019 - Đỗ Hùng Dũng trở lại nhịp tập luyện bình thường cùng câu lạc bộ. Ảnh: ĐÔNG ĐÔNG
Quả bóng vàng Việt Nam 2019 - Đỗ Hùng Dũng trở lại nhịp tập luyện bình thường cùng câu lạc bộ. Ảnh: ĐÔNG ĐÔNG
Quả bóng vàng Việt Nam 2019 - Đỗ Hùng Dũng trở lại nhịp tập luyện bình thường cùng câu lạc bộ. Ảnh: ĐÔNG ĐÔNG
Lên top