Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành mong Than Quảng Ninh xả thân trước Hà Nội

CLB Sài Gòn (áo hồng) đã không còn cơ hội vô địch. Họ đang nhắm đến ngôi Á quân V.League 2020. Ảnh: CLB Sài Gòn.
CLB Sài Gòn (áo hồng) đã không còn cơ hội vô địch. Họ đang nhắm đến ngôi Á quân V.League 2020. Ảnh: CLB Sài Gòn.
CLB Sài Gòn (áo hồng) đã không còn cơ hội vô địch. Họ đang nhắm đến ngôi Á quân V.League 2020. Ảnh: CLB Sài Gòn.
Lên top