Huấn luyện viên Việt Hoàng và Viettel: Cờ đã đến tay

Viettel đang chơi thăng hoa dưới thời huấn luyện viên Trương Việt Hoàng. Ảnh: VPF
Viettel đang chơi thăng hoa dưới thời huấn luyện viên Trương Việt Hoàng. Ảnh: VPF
Viettel đang chơi thăng hoa dưới thời huấn luyện viên Trương Việt Hoàng. Ảnh: VPF
Lên top