Huấn luyện viên U15 SLNA không bị áp lực bởi Văn Quyến, Như Thuật

Nguyễn Văn Vinh (thứ 2 từ phải qua), đang dẫn dắt U15 SLAN dự giải U15 Quốc gia tại Bình Dương. Ảnh: Next Media.
Nguyễn Văn Vinh (thứ 2 từ phải qua), đang dẫn dắt U15 SLAN dự giải U15 Quốc gia tại Bình Dương. Ảnh: Next Media.
Nguyễn Văn Vinh (thứ 2 từ phải qua), đang dẫn dắt U15 SLAN dự giải U15 Quốc gia tại Bình Dương. Ảnh: Next Media.
Lên top