Huấn luyện viên tuyển Indonesia tự thuê máy bay về Hàn Quốc chữa bệnh

Huấn luyện viên Shin Tae-yong của tuyển Indonesia tức tốc trở về Hàn Quốc để chữa bệnh vào tối 27.3. Ảnh: Yonhap.
Huấn luyện viên Shin Tae-yong của tuyển Indonesia tức tốc trở về Hàn Quốc để chữa bệnh vào tối 27.3. Ảnh: Yonhap.
Huấn luyện viên Shin Tae-yong của tuyển Indonesia tức tốc trở về Hàn Quốc để chữa bệnh vào tối 27.3. Ảnh: Yonhap.
Lên top