Huấn luyện viên tuyển Indonesia khiển trách cầu thủ vì chuyện ăn uống

Huấn luyện viên tuyển Indonesia yêu cầu các cầu thủ ăn uống đúng giờ, đầy đủ các thành phần như ông yêu cầu. Ảnh: PSSI.
Huấn luyện viên tuyển Indonesia yêu cầu các cầu thủ ăn uống đúng giờ, đầy đủ các thành phần như ông yêu cầu. Ảnh: PSSI.
Huấn luyện viên tuyển Indonesia yêu cầu các cầu thủ ăn uống đúng giờ, đầy đủ các thành phần như ông yêu cầu. Ảnh: PSSI.
Lên top