Huấn luyện viên trưởng tuyển Indonesia bị cách ly vì COVID-19

Huấn luyện viên Shin Tae-yong bị cách ly vị COVID-19. Ảnh: PSSI
Huấn luyện viên Shin Tae-yong bị cách ly vị COVID-19. Ảnh: PSSI
Huấn luyện viên Shin Tae-yong bị cách ly vị COVID-19. Ảnh: PSSI
Lên top