Huấn luyện viên Tiến Thành: Tâm linh không mang lại may mắn trong bóng đá

Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành phản đối việc mê tín trong bóng đá. Ảnh: SGFC
Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành phản đối việc mê tín trong bóng đá. Ảnh: SGFC
Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành phản đối việc mê tín trong bóng đá. Ảnh: SGFC
Lên top