Huấn luyện viên Shin Tae-yong bị huyền thoại Indonesia tố nói dối

Huấn luyện viên Shin Tae-yong làm việc cùng huyền thoại Indra Sjafri. Ảnh: Bola
Huấn luyện viên Shin Tae-yong làm việc cùng huyền thoại Indra Sjafri. Ảnh: Bola
Huấn luyện viên Shin Tae-yong làm việc cùng huyền thoại Indra Sjafri. Ảnh: Bola
Lên top