Huấn luyện viên Polking: "Hãy để Hoàng Thịnh bình tĩnh trở lại"

Huấn luyện viên Polking chưa nói chuyện với Hoàng Thịnh. Ảnh: Thanh Vũ
Huấn luyện viên Polking chưa nói chuyện với Hoàng Thịnh. Ảnh: Thanh Vũ
Huấn luyện viên Polking chưa nói chuyện với Hoàng Thịnh. Ảnh: Thanh Vũ
Lên top