Huấn luyện viên Polking: "Hà Nội cũng như Bayern Munich"

Huấn luyện viên Polking đánh giá cao đội Hà Nội. Ảnh: Thanh Vũ
Huấn luyện viên Polking đánh giá cao đội Hà Nội. Ảnh: Thanh Vũ
Huấn luyện viên Polking đánh giá cao đội Hà Nội. Ảnh: Thanh Vũ
Lên top