Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đến Bình Dương: Vị thế và thách thức

Bình Dương đã nhanh chân mời được ông Phan Thanh Hùng về dẫn dắt, sau khi ông chia tay Quảng Ninh. Ảnh: Thanh Vũ.
Bình Dương đã nhanh chân mời được ông Phan Thanh Hùng về dẫn dắt, sau khi ông chia tay Quảng Ninh. Ảnh: Thanh Vũ.
Bình Dương đã nhanh chân mời được ông Phan Thanh Hùng về dẫn dắt, sau khi ông chia tay Quảng Ninh. Ảnh: Thanh Vũ.
Lên top