Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng chỉ trích "tân binh" của Bình Dương

Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng chỉ trích Mansaray. Ảnh: Thanh Vũ
Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng chỉ trích Mansaray. Ảnh: Thanh Vũ
Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng chỉ trích Mansaray. Ảnh: Thanh Vũ
Lên top