Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng “cẩn thận củi lửa” trước Viettel

Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đặt mục tiêu có điểm trước Viettel Ảnh: Thanh Vũ
Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đặt mục tiêu có điểm trước Viettel Ảnh: Thanh Vũ
Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đặt mục tiêu có điểm trước Viettel Ảnh: Thanh Vũ
Lên top