Huấn luyện viên Phạm Minh Giang dương tính với COVID-19

Huấn luyện viên Phạm Minh Giang không may nhiễm COVID-19. Ảnh: VFF
Huấn luyện viên Phạm Minh Giang không may nhiễm COVID-19. Ảnh: VFF
Huấn luyện viên Phạm Minh Giang không may nhiễm COVID-19. Ảnh: VFF
Lên top