Huấn luyện viên Phạm Minh Giang đã âm tính COVID-19

Huấn luyện viên Phạm Minh Giang sẽ về nước trong ngày 2.10. Ảnh: VFF
Huấn luyện viên Phạm Minh Giang sẽ về nước trong ngày 2.10. Ảnh: VFF
Huấn luyện viên Phạm Minh Giang sẽ về nước trong ngày 2.10. Ảnh: VFF
Lên top