Huấn luyện viên Park Hang-seo nhận vinh dự hiếm thấy tại Hàn Quốc

Cân cảnh kỷ niệm chương được làm bằng vàng và bạc về huấn luyện viên Park Hang-seo. Ảnh: Naver.
Cân cảnh kỷ niệm chương được làm bằng vàng và bạc về huấn luyện viên Park Hang-seo. Ảnh: Naver.
Cân cảnh kỷ niệm chương được làm bằng vàng và bạc về huấn luyện viên Park Hang-seo. Ảnh: Naver.
Lên top