Huấn luyện viên Park Hang-seo khởi động dự án cho trẻ em kém may mắn

Huấn luyện viên Park Hang-seo luôn quan tâm đến những dự án đóng góp cho xã hội. Ảnh: DJ.
Huấn luyện viên Park Hang-seo luôn quan tâm đến những dự án đóng góp cho xã hội. Ảnh: DJ.
Huấn luyện viên Park Hang-seo luôn quan tâm đến những dự án đóng góp cho xã hội. Ảnh: DJ.
Lên top