Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công dẫn dắt Câu lạc bộ Thanh Hoá

Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công gia nhập Thanh Hoá. Ảnh: VPF
Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công gia nhập Thanh Hoá. Ảnh: VPF
Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công gia nhập Thanh Hoá. Ảnh: VPF
Lên top