Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng quyết đưa Bình Định vào top 6 V.League

Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng đặt tham vọng cao cùng Bình Định tại V.League 2021. Ảnh: DP.
Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng đặt tham vọng cao cùng Bình Định tại V.League 2021. Ảnh: DP.
Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng đặt tham vọng cao cùng Bình Định tại V.League 2021. Ảnh: DP.
Lên top