Huấn luyện viên Nam Định tố trọng tài thiên vị HAGL

Ông Nguyễn Minh Thuận (cầm bóng) cũng làm nhiệm vụ ở trận HAGL thắng Nam Định 2-0 ở V.League 2019. Ảnh: VPF.
Ông Nguyễn Minh Thuận (cầm bóng) cũng làm nhiệm vụ ở trận HAGL thắng Nam Định 2-0 ở V.League 2019. Ảnh: VPF.
Ông Nguyễn Minh Thuận (cầm bóng) cũng làm nhiệm vụ ở trận HAGL thắng Nam Định 2-0 ở V.League 2019. Ảnh: VPF.
Lên top