Huấn luyện viên Kiatisak trở lại Thái Lan?

Huấn luyện viên Kiatisak có thể trở lại Thái Lan với kỳ nghỉ kéo dài trong thời gian chờ V.League 2021 trở lại. Ảnh: Thanh Hà
Huấn luyện viên Kiatisak có thể trở lại Thái Lan với kỳ nghỉ kéo dài trong thời gian chờ V.League 2021 trở lại. Ảnh: Thanh Hà
Huấn luyện viên Kiatisak có thể trở lại Thái Lan với kỳ nghỉ kéo dài trong thời gian chờ V.League 2021 trở lại. Ảnh: Thanh Hà
Lên top