Huấn luyện viên Huỳnh Đức luyện bài Đức Chinh trước trận đấu Công Phượng

Hà Đức Chinh rất vui vẻ thực hiện các bài tập dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức. Ảnh: Trương Phi.
Hà Đức Chinh rất vui vẻ thực hiện các bài tập dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức. Ảnh: Trương Phi.
Hà Đức Chinh rất vui vẻ thực hiện các bài tập dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức. Ảnh: Trương Phi.
Lên top