Huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh lên tiếng sau khi chỉ mặt, bóp cổ trò cũ

Lên top